วิทยุเสียงธรรมวัดป่ามหาไชย

Stream

ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

ข้อมููลหลัก

คลื่นวิทยุของวัดป่ามหาไชย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่สนใจ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมของวัดป่ามหาไชย

คติพจน์

ศึกษาธรรม นำปฏิบัติ พัฒนาจิต คิดค้นหาทางพ้นทุกข์

การติดต่อ

วัดป่ามหาไชย บ้านอ้อมโรงหีบ, ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร 74000, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด