ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

ข้อมููลหลัก

บัดดี้เรดิโอ 104.5 MHz. หรือสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง จ.ยะลา ออกอากาศ 24 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข่าวสารข้อมูลจากภาครัฐเอกชน

ความคิดเห็นทั้งหมด