ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 88 MHz เป็นเครือข่ายวิทยุภาคภาษาต่างประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ มีรายการข่าว สารคดี และเพลงสากลออกอากาศออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

รายการหลัก
  • News Flash
  • Midday News FM 88
  • Morning Variety
  • New Magazine
  • Dhamma Talk online
การติดต่อ
236 ถนนวิภาวดีรังสิต , แขวงดินแดง เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร 10400, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด