Radio Chiangmai FM (Chiang Mai)

98.0 FM

ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 98.0 FM ในเครือข่ายสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารที่มีสาระต่อประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

รายการหลัก

  • ยิ้มรับตะวัน
  • เพื่อนยามเช้าที่ 98
  • สวัสดีเชียงใหม่
  • 98 แวดเวียง
  • มองเชียงใหม่
  • Happy Time

ดีเจหลัก

  • พธู แท่นนิล
  • วรวิทย์ แสนไชย
  • มัณทนา อาษากิจ
  • วีระอนงค์ ดวงทิพย์

การติดต่อ

49 ถนนประชาสัมพันธ์ , ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง , จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด