ข้อมููลหลัก

FM 96.5 คลื่นความคิด เป็นคลื่นวิทยุของ อสมท มีสโลแกนว่า เข้มทกสาระ ข้นทุกความคิด ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง มีทั้งรายการข่าว สนทนา ดนตรี และธุรกิจ สามารถฟังแบบออนไลน์ได้

คติพจน์

เข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิด

รายการหลัก
 • ข่าวเข้มประเด็นข้น
 • ข่าวเข้มประเด็นอาเซียน
 • CEO Vision
 • รู้ใช้ เข้าใจเงิน
 • เวทีความคิด
 • Auto Talk
ดีเจหลัก
 • ดร.นเิวศน์ เหมวชริวรากร
 • จิระ ห้องสำเริง
 • สังกมา สารวัตร
 • ประจักษ์ มะวงศ์สา
 • วิกรม กรมดิษฐ์
 • กาญจนา หงษ์ทอง
การติดต่อ
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด