สถานีวิทยุ รัฐบาล

 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์
 • สถานีวิทยุ ส.ทร. 5 (สัตหีบ)
 • สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 3 ส.ทร. 3 (ภูเก็ต)
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ ส.ทร.5 (พัทยา)
 • สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 15 (นราธิวาส)
 • สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 8 (พิษณุโลก)
 • สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 7 (นครพนม)
 • สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 14 (พังงา)
 • สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 2 (บางนา)
 • สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ วังนันทอุทยาน
 • สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 9 (อุบลราชธานี)