สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 2 (บางนา)
Stream

ข้อมููลหลัก

คลื่นวิทยุกองทัพเรือ บางนา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี นครปฐม ราชบุรี เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและผลประโยชน์ทางทะเล ออกอากาศ 24 ชม.

คติพจน์

เสียงจากทหารเรือ

รายการหลัก
 • COOL fahrenheit 93
 • นาวีสัมพันธ์
 • รายการข่าว 5 นาที ต้นชั่วโมง
 • ซีวิคเกเตอร์
 • ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
 • รายการร่วมเครือนาวี
ดีเจหลัก
 • ดนู สิงหเสนี
 • พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์
 • วรงค์พร คุณาวิศรุต
 • ฉัตรชัย เจริญชุษณะ
 • ปวรกิจ เจริญการกุล
 • กัญดา ศรีธรรมูปถัมภ์
การติดต่อ
ถนนสุขุมวิท , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร 10260, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด