นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับลูกค้าของ Radioth.net และผู้ใช้บริการออนไลน์ของเราเท่านั้น
Radioth.net ดำเนินการเพื่อรับประกันว่าความเป็นส่วนตัวของท่านจะได้รับการคุ้มครองเมื่อใช้บริการของเรา เราจึงมีนโยบายที่กำหนดว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกนำไปใช้และได้รับการคุ้มครองอย่างไร ติดตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เมื่อใช้บริการออนไลน์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้อย่างไร?

ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถือว่าท่านยินยอมให้เราใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามพันธกิจและให้บริการได้ตามที่ท่านต้องการ. เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อการจัดหาบริการให้แก่ท่าน หรือตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด จากนั้นเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่สามารถลบข้อมูลของท่านได้หากมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความจำข้อมูลตามกฎหมาย เช่น กฎการบัญชี หรือ เมื่อมีกฎหมายพื้นฐานอื่นๆ เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล เช่น การดำเนินความสัมพันธ์ตามสัญญา

General Data Protection Regulation (GDPR)

ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (อีอีเอ) เราจะแสดงเฉพาะโฆษณาที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลเท่านั้น โฆษณาเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในอดีตของคุณและไม่ใช้คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณา

สิทธิของท่านมีอะไรบ้าง?

ท่านมีสิทธิในการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับเรา ท่านสามารถร้องขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลใดๆ ของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถร้องเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ในไฟล์บัญชีของเราเป็นรายปี กรุณาเขียนถึงฝ่ายบริการลูกค้าของ Radioth.net เพื่อขอข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถถอนความยินยอมในการให้เราใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด (เช่น การส่งแคตตาล็อก จดหมายข่าว หรือข้อเสนอต่างๆ) ได้ทุกเมื่อ

ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง?

เราจะไม่ส่ง ขาย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจ Radioth.net

เราคุ้มครองข้อมูลของท่านอย่างไร?

เรามีมาตรการทางเทคนิคและโครงสร้างเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านจากการสูญหาย โยกย้ายถ่ายเท เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ เราปรับเปลี่ยนมาตรการเพื่อความปลอดภัยของเราให้สอดคล้องกับกระบวนการทางเทคโนโลยีและการพัฒนาต่างๆ ที่ Radioth.net เราคุ้มครองข้อมูลการเข้ารหัสข้อความของคุณ เราใช้ Secure Sockets Layer (SSL) ในการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อความสั้นๆ ที่บันทึกไว้เมื่อเข้าเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน Radioth.net ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงและทำให้การเข้าถึงของท่านง่ายขึ้น เราจะไม่ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม

คุกกี้มี 2 ชนิด: ถาวรและชั่วคราว (คุกกี้ครั้งคราว) คุกกี้ถาวรจะถูกเก็บไว้เป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านไม่เกิน 12 เดือน คุกกี้แบบครั้งคราวจะถูกเก็บไว้ชั่วคราวแล้วหายไปเมื่อท่านปิดเบราเซอร์ เราใช้คุกกี้ถาวรเพื่อเก็บตัวเลือกของท่านในการเริ่มต้นเพจ และเพื่อเก็บข้อมูลเมื่อท่านเลือก “จดจำฉัน” เมื่อเข้าสู่ระบบ

ท่านสามารถลบคุกกี้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้เบราเซอร์ได้โดยง่าย สามารถศึกษาวิธีการจัดการและลบคุกกี้ได้ในแถบ “ความช่วยเหลือ” ในเบราเซอร์ ท่านสามารถเลือกปิดคุกกี้หรือเลือกรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคุกกี้ใหม่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน โปรดทราบว่าหากท่านเลือกปิดคุกกี้ ท่านจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบริการเสริมทุกชนิดของเราได้

คุกกี้บุคคลที่สาม

เราใช้คุกกี้บุคคลที่สามเพื่อเก็บข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมจากเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น Facebook, Google AdSense, Google Analytics, Google+ และ X คุกกี้ที่ใช้มีทั้งแบบถาวรและชั่วคราว (คุกกี้ครั้งคราว) คุกกี้ถาวรจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านไม่เกิน 24 เดือน

ลิงค์

Radioth.net อาจมีลิงค์ของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแล เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ แต่เราเสนอลิงค์เหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงข้อมูลจำเพาะได้ง่ายขึ้น

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์และเป็นสมบัติของ Radioth.net.

ตัวประมวลผลโดยบริษัทตัวแทน

Radioth.net จะใช้เฉพาะตัวประมวลผลโดยบริษัทตัวแทนที่ปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรป (GDPR) และกำหนดข้อตกลงการประมวลผล (DPA) แก่บริษัทตัวแทนประมวลผล