ให้สถานีของท่านเข้าร่วม

เพื่อให้สถานีเข้าร่วมกับเรา เราต้องการข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อของสถานีวิทยุ
    ตัวอย่าง: Radio One FM 98.3
  • ลิงค์หรือ URL สำหรับรับฟัง
    ตัวอย่าง: http://76.541.115.197:8078/
  • เว็บไซต์
    ตัวอย่าง: http://www.radio1fm.com

กรุณาส่งข้อมูลไปยัง add@radioth.net