สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย

Stream

ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเผยแผ่ธรรมะและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการอบรมการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีที่ตั้งอยู่ที่วัดดอยเทพนิมิต จังหวัดเชียงราย

คติพจน์

คลื่นเสียงธรรมะ นำปัญญา พัฒนาสังคม

ดีเจหลัก

  • พระเทพดิลก
  • พระอาจารย์สำเริง ธมฺมธีโร
  • หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
  • หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

รายการเพลง

  • ทุกข์และมหาสติ-จิตแท้จิตดั่งเดิม
  • บริกรรมภาวนาตามกำหนดรู้
  • ลักษณะของจิต
  • สัมมาทิฏฐิ
  • บทสวดมนต์ – ทำวัตรเช้า
  • บทสวดมนต์ – ทำวัตรเย็น

การติดต่อ

วัดดอยเทพนิมิต , 209 หมู่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน , จังหวัดเชียงราย 57110, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด