ข้อมููลหลัก

คลื่นวิทยุของจังหวัดภูเก็ตที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสถานีที่เชื่อมต่อชาวต่างชาติกับมรดกทางด้านดนตรีของโลก รวมทั้งอารยธรรมต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คติพจน์

ความแตกต่างที่คุณต้องหมุนมา

แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด