สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 15 (นราธิวาส)

94.8 FM

ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความมั่นคงของรัฐ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และประเทศมาเลเซีย ออกอากาศโดยใช้ภาษาท้องถิ่น และภาษายาวีด้วย

คติพจน์

สถานีที่มี่คุณค่า FM 94.75 รวมใจไทยสามัคคี

รายการหลัก

 • รุ่งอรุณกับ ส.ทร.
 • บางนราน่าอยู่ (เพลงสากล)
 • รอบรั้วนาวี (เพลงเพื่อชีวิต)
 • ที่นี่...ประเทศไทย (เพลงเพื่อชีวิต)
 • ซือลาตันสัมพันธ์(เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต)
 • สนทนาภาษาถิ่น (เพลงยาวี)
 • บางนรา นาวี (สตริงเก่า)

ดีเจหลัก

 • สุชาติ ชัยรัตน์
 • พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
 • พ.จ.อ.วรพงศ์ กสุรพ
 • ดารุณี บีดิง
 • พ.จ.ท.ชัยเชนทร์ ตู้จินดา
 • ดี.เจ.อันนา

การติดต่อ

ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส, อำเภอเมืองนราธิวาส, จังหวัดนราธิวาส 96000, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด