สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 12 (หนองคาย)
95.8 FM

ข้อมููลหลัก

คลื่นวิทยุเสียงจากทหารเรือ ออกอากาศด้วยภาษาพื้นเมืองอีสาน เผยแพร่ข่าวสารเพื่อความมั่นคงจากกองทัพเรือ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดตามแนวชายแดนไทย-ลาว

คติพจน์

เสียงจากทหารเรือ

รายการหลัก
  • กาโน่ลูกทุ่งไทย
  • เพลินเพลงเพื่อสุขภาพ
  • สีสันบนเส้นทางเสียง
  • นานา เรดิโอ
  • ครองรัก ครองเรือน
  • นาวีที่ฝั่งโขง
การติดต่อ
บ้านน้ำสวย , ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร, จังหวัดหนองคาย 43100, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด