ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงโดยหน่วยทหารพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ การปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐบาล ปลูกจิตสำนึกให้คนรักชาติ ศาสนา พระมหากษ้ตริย์ ให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่าง ๆ เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีที่สำคัญ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารภาคภาษาชนเผ่า 9 ภาษา เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและชาวไทยชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ห่างไกล

คติพจน์

ฟังได้ทั่วทิศ เป็นมิตรกับประชา

รายการหลัก

  • เพลินใจปวาเกอญอ
  • สนทนาภาษาม้ง
  • เพื่อนคู่คิด มิตรอาข่า
  • พม. พบประชาชน

ดีเจหลัก

  • ดีเจหนูหนา
  • ดีเจ Suabcua
  • ดีเจ Aq Bur Yu

การติดต่อ

สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 , บ้านปงอ้อ , อำเภอแม่จัน , 57110, เชียงราย, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด