ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุแบบไลฟ์ที่จัดรายการโดยชาวสวีเดนที่อาศัยอยู่ในที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย มีเนื้อหาข่าวสารที่น่ารู้สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะชาวสวีเดน

ความคิดเห็นทั้งหมด