ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารในจังหวัดลำปาง เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม การเมืองการปกครอง และข่าวสารอัพเดทต่างๆ

รายการหลัก

  • บอกเล่าเก้าสิบ
  • พูดคุยกับศาล
  • สื่อความรู้สู่ผู้สูงวัย
  • ขนส่งสัมพันธ์
  • ห้าแยกวาไรตี้
  • เพลงหรรษา

การติดต่อ

420 ถนนพหลโยธิน , ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง , จังหวัดลำปาง, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด