สถานีวิทยุเสียงอิสลาม
Stream

ข้อมููลหลัก

คลื่นวิทยุภาคมุสลิมที่สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยศูนย์ผลิตสื่อมุสลิมออนไลน์ มีรายการเกี่ยวกับหลักคำสอนของอิสลาม การถามตอบปัญหา สังคม การเมือง และประวัติศาสตร์

คติพจน์

วิทยุสาธารณะ เสียงอิสลาม

ดีเจหลัก
  • อ.อับคุลรอซัด ศรีสมาน
  • อ.มูฮำหมัด ซอและฮฺ
  • อ.สุไลมาน มานยาซิ
  • อ.อับดุลอะซีซ ขำเจริญ
  • อ.อาลี สมบูรณ์
  • อ.อับดุลลอฮฺ แวววรรณจิตต์
การติดต่อ
1140 ถนนศรีนครินทร์ , แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด