ข้อมููลหลัก

Pattaya Talk FM 106.6 FM คลื่นวิทยุในพื้นที่พัทยา เป็นสถานีวิทยุที่รับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ต เน้นการสนทนาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองพัทยา ปัจจุบันไม่สามารถรับฟังได้

การติดต่อ

ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด