Nation Radio Network (Bangkok)

102.0 FM

ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

ข้อมููลหลัก

คลื่นข่าวคุณภาพชีวิต FM.102 MHz. Nation Radio ผลิตรายการให้ความรู้และสาระทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ โดยผู้ดำเนินรายการมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คติพจน์

คลื่นข่าวคุณภาพชีิวิต

รายการหลัก

 • Pulse of the world online
 • Auto Service
 • English Nation Radio Network
 • My home clinic
 • Talk to me suthichai
 • Devolved to know
 • Forum Nations

ดีเจหลัก

 • ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์
 • พัชรี เวชพงษ์
 • กิตติพัฒน์ ศรีหิรัญกุล
 • เอกรัฐ ตะเคียนนุช
 • จิรายุ กาศเจริญ
 • อังคนางค์ ใหม่มงคล

การติดต่อ

1858/51-62 ชั้น 12,13 ถ.บางนา-ตราด , แขวงบางนา เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร 10260, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด