สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Stream

ข้อมููลหลัก

คลื่นวิทยุที่เปรียบเสมือนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ทางอากาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคลื่นเพื่อการศึกษาให้ความรู้ทางด้านการเกษตรและสาระประโยชน์ในทุกสาขาวิชา

คติพจน์

คลื่นเสียงเพื่อการศึกษา คลื่นปัญญาของสังคม

รายการหลัก
 • คุยกันข้างไร่
 • Good Morning Chiangmai
 • สำนักฟาร์ม ม.แม่โจ้
 • เกษตรคาวบอย
 • โรงเรียนพลเมือง
 • ชีวิตและแผ่นดิน
ดีเจหลัก
 • ขวัญชัย สกุลทอง
 • อภิชัย มัทวพันธุ์
 • มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
 • อานัฐ ตันโช
 • จารุณี วงศ์ละคร
 • กริ่งกาญ เจริญกุล
การติดต่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย , จังหวัดเชียงใหม่ 50290, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด