ข้อมููลหลัก

คลื่นวิทยุภาคภาษาอังกฤษแห่งเมืองพัทยา โดยความร่วมมือกับ BBC World Service เล่นเพลงตั้งแต่ยุค 80 เป็นต้นไป และแทรกด้วยข่าวต้นชั่วโมง ปัจจุบันยังไม่สามารถรับฟังได้

การติดต่อ

ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด