ข้อมููลหลัก

คลื่นวิทยุผู้จัดการ สาขาปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงเน้นข่าวสารในฐานะเป็นคลื่นของประชาชน และเผยแพร่ข้อเท็จจริงทางด้านการเมืองและสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

คติพจน์

คลื่นของประชาชน คนนำปัญญา

การติดต่อ

ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด