วิทยุผู้จัดการ
Stream

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุผู้จัดการ เป็นวิทยุที่เน้นเนื้อหาสาระเพื่อคอข่าว เนื้อหาเข้มข้น มีทุกสาระข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ วิเคราะห์ข่าวอย่างลึกซึ้ง พร้อมสาระบันเทิงต่าง ๆ ครบครัน

คติพจน์

ข่าวสาร สาระ ความรู้ สู่มือคุณ

รายการหลัก
 • ยามเช้าริมเจ้าพระยา
 • รอบบ้านเรา
 • สภาท่าพระอาทิตย์
 • รอบวันทันเหตุการณ์
 • ย่อยข่าวสด ครบข่าวเด่น
 • คนเคาะข่าว
ดีเจหลัก
 • กมลพร วรกุล
 • สุนันท์ ศรีจันทรา
 • สนธิ ลิ้มทองกุล
 • กรองทอง เศรษฐสุทธิ์
 • เติมศักดิ์ จารุปราณ
 • อุษณีย์ เอกอุษณีย์
การติดต่อ
ตึกวิทยุ 102/1 ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม , เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร 10200, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด