สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาวัดนายโรง

94.8 FM

ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

ข้อมููลหลัก

คลื่นวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ก่อตั้งโดยวัดนายโรง ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย และหลักการดำรงชีวิตต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง

รายการหลัก

 • เสียงธรรมยามเช้า
 • รู้จักใจ
 • เปิดใจ…ใฝ่ธรรม
 • รู้เท่าทันชีวิต
 • ธรรมะคลายทุกข์
 • ธรรมจากสวนโมกข์

ดีเจหลัก

 • พระอาจารย์มานพ อุปสโม
 • เพ็ญศรี อินทรทัต
 • อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
 • พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
 • พระพรหมคุณาภรณ์
 • รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม

การติดต่อ

วัดนายโรง ถนนบรมราชชนนี , แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย , กรุงเทพมหานคร 10700, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด