สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ วัดปากบ่อ

91.8 FM

ข้อมููลหลัก

คลื่นวิทยุธรรมะดำเนินการโดยวัดปากบ่อ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ธรรมะคำสอน พระธรรมเทศนา และเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับศาสนา การปฏิบัติธรรม และสาระธรรมดี ๆ สู่พุทธศาสนิกชน

การติดต่อ

วัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช 35, ถนนสุขุมวิท 77 เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร 10250, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด