วิทยุสังฆทานธรรม

89.3 FM

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ก่อตั้งโดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ มีที่ตั้งอยู่ที่วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีเนื้อหาด้านธรรมะ และพระธรรมคำสอนต่างๆที่น่าสนใจ

คติพจน์

คลื่นธรรมะเพื่อสาระสู่ชีวิต

การติดต่อ

100/1 หมู่ 3 , ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี , จังหวัดนนทบุรี 11000, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด