Febc Radio Thailand (Bangkok)
103.8 FM

ข้อมููลหลัก

Febc Radio Thailand สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ คลื่นวิทยุคริสตศาสนา มีรายการในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาชีวิต สื่อกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในรูปแบบการให้กำลังใจ

รายการหลัก
  • ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ
  • เพื่อนใจ
  • เติมใจให้กัน
  • โลกใบใหญ่
การติดต่อ
สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ, 9/22-23 ถนนเอกมัย-สุขุมวิท 63 , คลองตันเหนือ วัฒนา , กรุงเทพมหานคร 10110, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด