ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

สรรเสริญพระบารมี(บรรเลง - วงดุริยางค์สี่เหล่าทัพ และกรมศิลปากรมีชีวิต
 • JG_ปิดสถานี 22.00 WDoxology
 • Liberty Worship - พระองค์ไม่เคยเปลี่ยน (Same God) (ช้า)
 • ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ - 14 Come,Thou Fount of Every Blessing(ช้า)
 • 237 เมื่อต้องเจอประสบการณ์กระดูกแห้ง (เอเสเคียล 371 - 14)
 • FU119 ชำระใจก่อนนอน 16Nov23
 • http://radio - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 • The Author - The Title
 • JG - NEWS 1900_Short
 • พระเยซูจะนำเราไป - ปริศนา ทรูไลฟ์- Jesus will lead us

ข้อมููลหลัก

วิทยุกระจายเสียงชุมชนคริสเตียน จังหวัดตรัง ถ่ายทอดเรื่องราวของพระเจ้าผ่านระบบออนไลน์แบบไม่มีโฆษณา มีรายการเพลงเพราะ ๆ รายการให้กำลังใจและแนวทางในการดำเนินชีวิต

คติพจน์

สถานีวิทยุคริสเตียนที่ไม่มีโฆษณา

รายการหลัก

 • ที่นี่มีรัก
 • Daily Bread
 • Coffee Break
 • เพราะคุณคือที่รัก
 • Super Fab
 • กำลังใจกำลังมา

การติดต่อ

24 ถนนห้วยยอด, อำเภอห้วยยอด, จังหวัดตรัง 92130, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด