NBT Radio Education Center (Bangkok)

1467 AM

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา เป็นคลื่นวิทยุเพื่อสาระความรู้ มีรายการเพื่อการศึกษาตามข้อตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการ ข่าว สาระบันเทิง และบริการสาธารณะต่างๆ

รายการหลัก

  • คุณธรรมนำชีวิต
  • ไขปัญหาบัญชี ภาษีอากร
  • เที่ยวไปกับเพลง
  • สุ จิ ปุ ลิ
  • สนุกคิด สนุกวิทย์
  • ใฝ่รู้รักเรียน

การติดต่อ

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 , แขวงสามเสนใน เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร 10400 , ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด