สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
88.7 FM

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนอำเภอดอยหล่อ วัดพระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่ คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา เน้นการนำเสนอธรรมะและเนื้อหาทางพระพุทธศาสนา ปัจจุบันยังไม่สามารถรับฟังได้

คติพจน์

คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา

การติดต่อ
วัดพระธาตุดอยน้อย , 145 หมู่11 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ , จังหวัดเชียงใหม่ 50160, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด