ข้อมููลหลัก

คลื่นวัฒนธรรม 88.75 ถ่ายทอดเสียงจาก DDTV สถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยของประชาชน สำนักข่าวพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่วัดดวงแข เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

คติพจน์

คลื่นวัฒนธรรมเพื่อศาสนาศิลปะ และประชาชน

การติดต่อ

วัดดวงแข, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด