ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดชุมพร ออกอากาศทาง FM 90.75 เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งมีสาระบันเทิงต่างๆ สำหรับผู้ฟังรายการ

การติดต่อ

73 หมู่ 10 ตำบลตากแดด , อำเภอเมืองชุมพร , จังหวัดชุมพร 86190 , ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด