ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดจันทบุรี FM 95.25 MHz คลื่นวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเสียงกิจกรรมต่างๆด้วย

การติดต่อ

76/24 หมู่ 2 , ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี, จังหวัดจันทบุรี , ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด