Buddhawas Radio (Sahatsakhan)

98.3 FM

ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

08 ¤Ø³¢Í§¾ÃÐÃѵ¹µÃÑ 07_08_27มีชีวิต
  • ¸ÃÃÁÁÍ͹äŹì58
  • ¢Ö鹡ÃÃÁ°Ò¹
  • ËÅÑ¡¡Òû®ÔºÑµÔ¡ÃÃÁ°Ò¹58
  • 078_ËÅÑ¡¾ÃÐÈÒʹҷÕèãªé»¯ÔºÔµÔà¾×èʹѺ·Ø¡¢ì
  • 00à¾Å§..Ç͹¾ÃоÃËÁ
  • 03áµè§¨Ôµ
  • ÃÐÇѧ¡Ñ¹à´éÍ
  • ·Óã¨ãËéà»ç¹ºØ­áÅиÃÃÁиÃÃÁªÒµÔ
  • Pearly

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุวัดพุทธาวาส (ภูสิงห์) คลื่นวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีรายการเทศนาธรรมออนไลน์ ธรรมะออนไลน์ สาธยายพระไตรปิฎก รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเผยแพร่สู่ผู้ฟัง

คติพจน์

คลื่นพุทธธรรม นำสังคม อุดมปัญญา เป็นที่พึ่งทางใจ

การติดต่อ

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์, 33 หมู่ 7 ตำบบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ , จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด