Buddhawas Radio (Sahatsakhan)

98.3 FM

ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

19 ¾ÃиÃÃÁà·È¹Ò - ÇÒʹҺÒÃÁÕ-¾ÃÐÍ.ºØ­àÅÔÈ àËÁâ¡มีชีวิต
  • 34 - ÊÁÒ¸ÔÇÔÊØ·¸Ô
  • 041 - ʵԻѯ°Ò¹ÊÕè
  • ãµéÃèÁâ¾¸Ô - ãµéÃèÁ⾸Ôì
  • 003_äµÃÊó¤Á³ì_¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂìÊØÁ¹
  • 002_äµÃÊó¤Á³ì_¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂìÊØÁ¹
  • 001_äµÃÊó¤Á³ì_¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂìÊØÁ¹
  • ÍèÒ¹â´Â ¾ÃСĪ ¹ÔÁÚÁâÅ - 20-09-951-952-á¹Ç»¯ÔºÑµÔ·Õè¶Ù¡µéͧ 㹡ÒÃà¢éÒä»à¡ÕèÂÇ¢éͧ¡ÑºàÃ×èͧķ¸Ôì
  • ÍèÒ¹â´Â ¾ÃСĪ ¹ÔÁÚÁâÅ - 20-08-949-950-â·Éá¡è»Ø¶Øª¹ 㹡ÒÃà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡ÑºàÃ×èͧķ¸Ôì
  • ÍèÒ¹â´Â ¾ÃСĪ ¹ÔÁÚÁâÅ - 20-06-946-947-ÍÔ·¸Ô»Ò¯ÔËÒÃÔÂì äÁèãªè¸ÃÃÁ·Õèà»ç¹á¡è¹ÊÒÃ

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุวัดพุทธาวาส (ภูสิงห์) คลื่นวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีรายการเทศนาธรรมออนไลน์ ธรรมะออนไลน์ สาธยายพระไตรปิฎก รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเผยแพร่สู่ผู้ฟัง

คติพจน์

คลื่นพุทธธรรม นำสังคม อุดมปัญญา เป็นที่พึ่งทางใจ

การติดต่อ

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์, 33 หมู่ 7 ตำบบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ , จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด