Buddhawas Radio (Sahatsakhan)

98.3 FM

ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

01 - 375-54-06-10-01-ºÑ¹ä´ 3 ¢Ñé¹  ÂØǾط¸Ô¡ÊÁÒ¤ÁáË觻ÃÐà·Èä·Âมีชีวิต
  • ðô ˹èÍà¹×é͹Һح
  • ¤µÔ¸ÃÃÁÒ¹ØÊÃ³ì µÍ¹ 31
  • 90 - 4110090Êѧ⤴Õ
  • 0018 - 016 â·É¢Í§¡ÒÃÇÔÇÒ· ÀÔ¡ÉØâ¡ÊÑÁ
  • 24 ¨§à»ç¹¼ÙéÃÙéà·èҷѹÍÒÃÁ³ì¢Í§¤ÇÒÁ¤Ô´ò
  • 23 ¨§à»ç¹¼ÙéÃÙéà·èҷѹÍÒÃÁ³ì¢Í§¤ÇÒÁ¤Ô´ñ
  • 17ÃÒ¡Òà - ¸ÃÃÁÁ¨Ò¡ª¹º·58
  • 34¨Ô§à¡ÔÅ·Õè¹Õè - ʶҹÕÇÔ·ÂØ..¾Íà¾Õ§
  • 14.⻵¡ªÒ´¡ 28 - 1-56

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุวัดพุทธาวาส (ภูสิงห์) คลื่นวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีรายการเทศนาธรรมออนไลน์ ธรรมะออนไลน์ สาธยายพระไตรปิฎก รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเผยแพร่สู่ผู้ฟัง

คติพจน์

คลื่นพุทธธรรม นำสังคม อุดมปัญญา เป็นที่พึ่งทางใจ

การติดต่อ

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์, 33 หมู่ 7 ตำบบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ , จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด