ข้อมููลหลัก

สวท. AM 918 kHz คลื่นวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เครือข่ายวิทยุฯ ภาคอาเซียน ถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาฯ และงานสำคัญๆ ต่างๆ รวมถึงรายการสวัสดีอาเซียน

รายการหลัก
  • ธรรมรับอรุณ
  • ข่าวยามเช้า
  • เมืองไทยวันนี้
  • สวัสดีอาเซียน
  • จากฟ้าสู่ดิน
  • เตือนภัยใกล้ตัว
การติดต่อ
ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด