ข้อมููลหลัก

คลื่นวิทยุบันเทิงของชาวบางแสน ชลบุรี ในเครือ เอส.วี. เรดิโอ โซไซตี้ เปิดเพลงเพราะให้ฟังอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมร่วมสนุกกับผู้ฟังในพื้นที่บางแสนและชลบุรีอย่างต่อเนื่อง

คติพจน์

คลื่นบันเทิงอันดับ 1 ของชาวชลบุรี

การติดต่อ

ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด