สถานีวิทยุกระจายเสียง ขส.ทบ.

102.0 FM

ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เป็นศูนย์บริการข่าวสารของกรมการขนส่งทหารบก และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ดีเจหลัก

  • นางมาลีนาถ ทองโพธิ์
  • คุณชยุตม์ วันเกิด
  • คุณทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์
  • คุณพัชรี เวทย์พงษ์
  • คุณวรรณกิจ ตันติฉันทวงศ์
  • คุณศิรินทร์รัตน์ จันทะมาต
  • จ.ส.ต.เผด็จ ทองโพธิ์
  • ส.อ.หญิง ขนิษฐา เทียนทอง

การติดต่อ

2 กรมการขนส่งทหารบก , ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต , กรุงเทพมหานคร 10300, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด