ข้อมููลหลัก

Love Radio 104.5 โดยบริษัท Independent Communication Network คือสถานที่เปิดเพลงอมตะอย่างต่อเนื่องสถานีแรก เล่นเพลงสากลในยุคปี 70 80 และ 90 อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

คติพจน์

The First Non-stop Timeless Music Station

รายการหลัก
  • Top Selection
  • Music Post
ดีเจหลัก
  • ดีเจเด่น เดนเวอร์ นฤทธิ์ พันธุเมธา
  • ดีเจเอก รัฐวิชญ์ พีระศราโรจน์
  • ดีเจเทวี แย้มสรวล
  • ดีเจน้ำมนต์ พรหมเปี่ยม
การติดต่อ
ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด