ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 98.0 FM ในเครือข่ายสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารที่มีสาระต่อประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

รายการหลัก
 • ยิ้มรับตะวัน
 • เพื่อนยามเช้าที่ 98
 • สวัสดีเชียงใหม่
 • 98 แวดเวียง
 • มองเชียงใหม่
 • Happy Time
ดีเจหลัก
 • ขนิษฐา ศรีรัตน์
 • วรวิทย์ แสนไชย
 • มัณฑนา อาษากิจ
 • นวพรรณ ไชยวรรณ
 • เดือน อินต๊ะ
 • นางพธู แท่นนิล
การติดต่อ
49 ถนนประชาสัมพันธ์ , ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง , จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด